Penggunaan Aplikasi Park@Perak

Bayar Kupon Letak Kereta

Pembelian kupon hanya boleh dibuat sekira anda mempunyai rangkaian internet (online).

*Jika tiada rangkaian internet (offline) sila gunakan kupon guris mengikut daerah masing-masing seperti biasa

Card image cap 01
Card image cap 02
Card image cap 03

 1. Sentuh ikon Parkir
 2. Pilih Lokasi (PBT), No Kenderaan dan Tempoh
 3. Kupon aktif akan dipaparkan di menu utama
 4. Sentuh Tambahan Masa untuk menambah masa kupon anda

Belian Pas Harian/Bulanan

Card image cap 01
Card image cap 02
Card image cap 02

 1. Sentuh ikon Pas Harian atau Pas Bulanan
 2. Isi Lokasi (PBT), No Kenderaan, Tempoh dan Tarikh
 3. Sentuh Guna untuk buat beli pas
 4. Maklumat pas bulanan akan dipaparkan di menu pas

Semakan & Bayar Kompaun Letak Kereta

Kompaun letak kereta boleh disemak dan dibayar melalui aplikasi Park@Perak menggunakan kredit Park@Perak

Card image cap 01
Card image cap 02
Card image cap 03

 1. Sentuh ikon Kompaun
 2. Masukkan No Kenderaan
 3. Sentuh ikon kanta pembesar untuk buat carian
 4. Sentuh Bayar untuk membuat bayaran kompaun

Cetak Resit Pembelian & Penggunaan Park@Perak

Resit penggunaan kredit boleh dicetak menggunakan aplikasi Park@Perak

Card image cap 01
Card image cap 02
Card image cap 03

 1. Sentuh ikon Resit
 2. Pilih tarikh, No Kenderaan dan Jenis Penggunaan
 3. Sentuh ikon kanta pembesar untuk buat carian
 4. Sentuh Cetak di atas kanan skrin untuk cetak resit penggunaan keseluruhan


Hubungi Kami!Pengurusan Tempat Letak Kereta PBT Negeri Perak

Bahagian Kerajaan Tempatan
Aras B, Bangunan Perak Darul Ridzuan,
Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab,
30000 Ipoh, Perak

No. Tel : 05-225 4377 @ 05-225 4378 @ 05-225 4387 @ 05-225 4388
Emel : park@perak.gov.myKerjasama Kerajaan